ИСТОРИЯ И СТАТУТ НА ТЕАТЪРА

 

НДТ “Сълза и смях” е приемник на името на най-старата професионална българска столична театрална трупа, създадена през 1892 г., 12 години преди основаването на Народния театър.

В първия дванадесет годишен период 1892 – 1903 г. на съществуването си трупата е ползвала гласувана от Народното събрание субсидия. Корените на директорската институция в българския театър, на режисьорските разпределения, на първите Правилници за вътрешния ред в една трупа на професионално ниво са създадени в тези първи години на “Сълза и смях”. Първите стипендии за професионално обучение на български актьори – в Германия, Русия и Франция – Кръстьо Сарафов, Васил Кирков, композитора Панайот Пипков, Адриана Будевска, Гено Киров, Вера Игнатиева и др. са излъчени от “Сълза и смях”. В едно време, когато театърът в България е бил на полусамодейно ниво /припомнете си главата “Радини вълнения” от “Под игото” на Иван Вазов/ са в тази трупа са конвенциите на професионалния театър като институция, репертоарна и финансова политика. Исторически съдбата на трупата “Сълза и смях”, която по-късно се превръща в първоосновател на Народния театър, е преминала през най-разнообразни перипетии, в т.ч. и закриване, и преоткриване – от Антон Страшимиров под името “Смях и сълзи”, до “Сълза и смях” възкръсваща като птицата Феникс през 60-те години на миналия век първоначално като филиал на Народния театър, като база, от която по -късно се излъчва и образуват трупите на Сатиричния театър, и на Нов драматичен театър “Сълза и смях”, регистриран с Разпореждане на Министерски съвет № 144 от 25.07.1966 г. 

От създаването си до днес на сцената на “Сълза и смях” са представяни стотици пиеси както от българската, така и от световната класика. Оттам са започнали творческия си път едни от имената – митове в българската режисура и актьорско майсторство – от легендарното поколение от времето на родоначалниците на българския театър, до съвременните театрални асове .

През 1978 г. – ДВ бр.40, на основание чл.4, ал.1 от ЗПКМ /ДВ бр.24/69 г./ с изменения и допълнения /чл.11, т.2 от ПУЗ НИПК, ДВ бр.102/76 г./ сградата на ул.”Г.С.Раковски” № 127 отредена за театър, обитавана от “Сълза и смях” е обявена за ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА поради изключителната стойност на архитектурния ансамбъл, ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ .

Днес НДТ “Сълза и смях” е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МК, театър със статут на “ОТКРИТА СЦЕНА – ПРОДУЦИРАЩ ЦЕНТЪР”, работещ по няколко целеви програми за младата, средната и възрастната публика на София. Спектаклите на театъра редовно пътуват по фестивалите в страната и чужбина, като с високото художествено равнище на продукцията си задоволяват културните потребности в много широка палитра, и работят за културния имидж на България.

Както фоайето и сцената, така и всички останали прилежащи помещения в имота, обитаван от театъра се ползват за основната му цел – създаването на театрални продукции. Гримьорни, ателиета, репетиционни пространства, клуб на театъра, счетоводство, администрация.

В десетилетната си история НДТ “Сълза и смях” е работил упорито – и продължава да работи като елитен български културен институт, формиращ система от духовни ценности у своите многобройни зрители и почитатели.